Privacy Policy

Hallberg-Rassy Connectie

De Hallberg-Rassy Connectie neemt de privacy van haar leden zeer serieus. Voorop staat dat de Hallberg-Rassy Connectie zich in alle gevallen houdt aan de eisen zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Voorheen was dat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook de leden van de Hallberg-Rassy Connectie respecteren de privacy van alle HRC-leden en zullen de persoonlijke gegevens en de scheepsgegevens die in het voor leden toegankelijke deel van de HRC-website zijn opgenomen onder geen enkele voorwaarde met derden delen. De Hallberg-Rassy Connectie is een vereniging met KvK-nummer 7022830

Met welk doel verwerkt de Hallberg-Rassy Connectie mijn persoonsgegevens?
De Hallberg-Rassy Connectie gebruikt de door jou via deze website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) de organisatie van een evenement, (ii) het uitvoeren en/of verwerken van transacties (betalingen) die via de website verlopen, (iii) het faciliteren en bevorderen van de onderlinge Connectie tussen leden van de Hallberg-Rassy Connectie.

Welke persoonsgegevens verwerkt de Hallberg-Rassy Connectie van mij?
De gegevens die worden verwerkt, zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan: scheepsnaam, scheepstype en bouwjaar, naam opvarenden, adres, woonplaats, email enzovoorts. 

Zijn mijn gegevens goed beveiligd?
Ja, conform de eisen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AGV) draagt de Hallberg-Rassy Connectie zorg voor een adequaat en passend niveau van beveiliging.

Waar kan ik terecht als ik inzage wil in mijn gegevens of andere vragen heb over het privacybeleid?
Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van je persoonsgegevens of andere vragen hebt over het privacybeleid van de Hallberg-Rassy Connectie, dan kun je contact met ons opnemen via secretaris@hallbergrassyconnectie.com

Gebruikt de Hallberg-Rassy Connectie cookies, en zo ja, waarvoor?
Ja, de Hallberg-Rassy Connectie plaatst op jouw computer een aantal cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door jouw browser worden opgeslagen op je computer bij je bezoek aan onze website. Wij maken gebruik van cookies die nodig zijn voor de technische werking van onze website. Met behulp van deze cookies kunnen wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat je bij een bezoek aan onze website niet telkens dezelfde informatie moet invoeren.

Daarnaast gebruiken wij zogenaamde ‘analytics cookies’ om het gebruik van de website in kaart te brengen met als doel de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website voor de gebruikers te vergroten. Deze cookies worden niet gebruikt om je gedrag in kaart te brengen. 

Wat betekent de Privacy Policy voor leden van de Hallberg-Rassy Connectie?
Door het zetten van een vinkje op het HRC-lidmaatschapaanmeldingsformulier geven leden van de HRC expliciet aan in te stemmen met de Privacy Policy van de Hallberg-Rassy Connectie en de privacy van de medeleden van de HRC te zullen respecteren. Dit impliceert dat HRC-leden de persoonlijke gegevens en de scheepsgegevens die in het voor leden toegankelijke deel van de HRC-website zijn opgenomen onder geen enkele voorwaarde met derden zullen delen.

Kan de Hallberg-Rassy Connectie de Privacy Policy wijzigen?
Ja, de Hallberg-Rassy Connectie behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Wij zullen je hiervan uiteraard op de hoogte brengen via onze website.