Over HRC

Foto: © Laurens Morel – saltycolours.com

Welkom op de site van de Hallberg-Rassy Connectie, een vereniging voor Hallberg-Rassy eigenaren. 

De Hallberg-Rassy Connectie is een vereniging voor iedere Hallberg-Rassy eigenaar. Het doel van de vereniging is kennisuitwisseling, het bieden van een sociaal netwerk en het organiseren van zeil- en sociale evenementen op en rondom het water. De Connectie heeft geen commerciële doelstelling.

Deze website is voor een deel openbaar toegankelijk en heeft daarnaast een specifiek deel dat alleen voor leden toegankelijk is. De Hallberg-Rassy Connectie spant zich in om de inhoud van www.hallbergrassyconnectie.com actueel te houden door deze regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het niet uit te sluiten dat de getoonde informatie onvolledig en/of onjuist is. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt door de HRC geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Lid worden is mogelijk voor Hallberg-Rassy eigenaren.  Klik hier Lid worden om lid te worden en voor meer informatie over het lidmaatschap.

Voordelen Hallberg-Rassy Connectie lidmaatschap:

  • Connectie: gemakkelijk in contact komen met andere Hallberg-Rassy zeilers via het ledendeel van de website om kennis en ervaringen uit te wisselen
  • Zeilen: deelnemen aan de jaarlijkse Hallberg-Rassy Tour met nadruk op gezelligheid en elkaar ontmoeten en inspireren
  • Evenementen: deelnemen aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) en het Captains Dinner half November, met een actieve inbreng van leden en  inpirerende lezingen
  • Informatievoorziening: mogelijkheid tot het uitwisselen en inwinnen van informatie over nautische en technische zaken (forum, gesloten HRC Facebook pagina, blogs/vlogs andere zeilers etc) via het gesloten deel van de HRC-website
  • Uitwisselen unieke zeilfoto’s: Je eigen boot onder zeil fotograferen is vaak lastig. Andere leden die je tegenkomt doen het graag en sturen je de mooiste foto’s van je boot. Daarnaast is van ieder event een foto boek op het gesloten deel van de site beschikbaar.
  • HRC-online shop: in de online shop kun je unieke HRC-artikelen kopen, waarvan sommige voorzien van eigen scheepsnaam

Hallberg-Rassy Connectie respecteert privacy

De Hallberg-Rassy Connectie neemt de privacy van haar leden zeer serieus. Voorop staat dat de Hallberg-Rassy Connectie zich in alle gevallen houdt aan de eisen zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hierin zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Voorheen was dat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook de leden van de Hallberg-Rassy Connectie respecteren de privacy van alle HRC-leden en zullen de persoonlijke gegevens en de scheepsgegevens die in het voor leden toegankelijke deel van de HRC-website zijn opgenomen onder geen enkele voorwaarde met derden delen. De volledige privacy policy is hier te lezen.

De vereniging Hallberg-Rassy Connectie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 7022830.

Het bankrekeningnummer van de Hallberg-Rassy Connectie is NL09 INGB 0007715917.

BIC: INGBNL2A