Lid worden

Je kunt lid worden van de Hallberg-Rassy Connectie als je eigenaar bent van een Hallberg-Rassy.

Aan het lidmaatschap zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Eigenaarschap van een Hallberg-Rassy.
  • Voldoen van de jaarlijkse contributie. De instapcontributie bedraagt voor alle nieuwe leden eenmalig € 64,– voor het eerste (kalender)jaar lidmaatschap (dit bedrag was ten tijde van de oprichting van de Connectie gelinkt aan het formaat van de grootste in productie zijnde Hallberg-Rassy). Vanaf het tweede lidmaatschapskalenderjaar is de vervolgcontributie €31,– (ten tijde van de oprichting van de Connectie de kleinste in productie zijnde Hallberg-Rassy 310)
  • Respecteren van de privacy van alle leden van de Hallberg-Rassy Connectie. Dit houdt in dat de vertrouwelijke persoonlijke en scheepsgegevens door de leden van de Hallberg-Rassy Connectie niet met derden worden gedeeld zonder instemming van de eigenaar.

Na de ontvangst van je gegevens en je contributiebetaling wordt er vervolgens door de webmaster een persoonlijk profiel aangemaakt. Je ontvangt je persoonlijke inloggegevens per email van de webmaster. Door in te loggen op de website heb je ook toegang tot het alleen voor leden toegankelijke deel van de HRC-website en kun je gemakkelijk connecties maken met andere leden.

Je lidmaatschap wordt ieder kalenderjaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 december te gebeuren via een mail aan secretaris@hallbergrassyconnectie.com. Opzegging na deze datum, impliceert dat de contributie voor het komend jaar verschuldigd is.

Mocht het niet lukken om de aanvraag van je lidmaatschap te registeren via de website stuur dan een e-mail naar: ledenadministratie@hallbergrassyconnectie.com. Wij nemen dan contact met je op.

Registratie Lidmaatschap
*Verplicht veld