Lid worden

Je kunt lid worden van de Hallberg-Rassy Connectie als je eigenaar bent van een Hallberg-Rassy.

Aan het lidmaatschap zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Eigenaarschap van een Hallberg-Rassy.
  • Een gratis jaarabonnement wordt door de werf aangeboden aan eigenaars van Hallberg-Rassy gebouwd in 2019 of 2020.
  • Voldoen van de jaarlijkse contributie. De instapcontributie bedraagt voor alle nieuwe leden € 64,– (dit bedrag is gelinkt aan het formaat van de grootste in productie zijnde Hallberg-Rassy). Vanaf het tweede lidmaatschapsjaar is de vervolgcontributie gekoppeld aan de kleinste in productie zijnde Hallberg-Rassy, in casu: € 31.
  • Respecteren van de privacy van alle leden van de Hallberg-Rassy Connectie. Dit houdt in dat de vertrouwelijke persoonlijke en scheepsgegevens door de leden van de Hallberg-Rassy Connectie niet met derden worden gedeeld zonder instemming van de eigenaar.

Na de ontvangst van je gegevens en je contributiebetaling wordt er vervolgens door de webmaster een persoonlijk profiel aangemaakt. Je ontvangt je persoonlijke inloggegevens per email van de webmaster. Door in te loggen op de website heb je ook toegang tot het alleen voor leden toegankelijke deel van de HRC-website en kun je gemakkelijk connecties maken met andere leden.

Je lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 december te gebeuren via een mail aan secretaris@hallbergrassyconnectie.com. Opzegging na deze datum, impliceert dat de contributie voor het komend jaar verschuldigd is.

Registratie Lidmaatschap
captcha
*Verplicht veld