Colofon

Redactie en webmaster
Deze website wordt redactioneel beheerd door de:
webredacteur van de Hallberg-Rassy Connectie: ledenadministratie@hallbergrassyconnectie.com
webmaster van de Hallberg-Rassy Connectie: website@hallbergrassyconnectie.com
redactie van de Hallberg-Rassy Connectie: redactie@hallbergrassyconnectie.com
Fotografie en video
De foto’s en video’s op de website zijn afkomstig van:
Hallberg-Rassy Varvs AB, hallberg-rassy.com
Klaas Wiersma Media, klaaswiersma.photoshelter.com
Laurens Morel, Salty Colours, saltycolours.com
Nova Yachting, nova-yachting.nl
en diverse leden van de Hallberg-Rassy Connectie
Realisatie
De website is ontworpen en gebouwd door Mira Straathof-Vossers in samenwerking met Ralph Vrieling.