Verslag van de Kascontrolecommissie

Verslag van de Kascontrolecommissie

Geacht bestuur,

Liesbeth Peters-Metsaars en Frenk van Vliet hebben de administratie over het jaar 2018 beoordeeld als kascontrolecommissie (kcc) van de vereniging Hallberg-Rassy Connectie.
De administratie wordt gevoerd door Claude Holewijn als penningmeester. De administratie ziet er verzorgd uit en is toegankelijk voor ons als kcc. We hebben de opzet van de administratie beoordeeld en steekproefsgewijs controles uitgevoerd. De kosten zijn onderbouwd door facturen, het banksaldo is geverifieerd.
Ons advies aan de ledenvergadering is om de jaarstukken goed te keuren. We bedanken de penningmeester voor zijn werkzaamheden.

Namens de kascontrolecommissie van de Hallberg-Rassy Connectie

Met vriendelijke groet,

Frenk van Vliet

Voorzitter kascontrolecommissie