Entry form HRC Engine Maintenance 2020

Deelname kosten € 47,50

Wij verzoeken je € 47,50 per omgaande over te maken naar ons bankrekeningnummer: NL09INGB 0007 7159 17 t.n.v. Hallberg-Rassy Connectie o.v.v. HRC motoronderhoud 2020 . BIC: INGBNL2A

Algemene voorwaarden deelname aan de cursus motoronderhoud 2020:

  • Ik neem voor eigen rekening en risico deel aan deze cursus
  • De Hallberg-Rassy Connectie en leiding van deze cursus zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deelname aan deze cursus
  • De betaling van deelnamekosten dient uiterlijk op 20 januari 2020 te zijn ontvangen op de rekening van Hallberg-Rassy Connectie
  • Wijzigingen in de aanmelding worden tot 20 januari 2020 verwerkt
  • Toewijzing deelname cursus vindt plaats op volgorde van ontvangst betalingen