HRC lustrum glazen

Je kunt deze mooie lustrum glazen bestellen. Vul hieronder de gegevens in en maak het bedrag over op ons bankrekeningnummer.

Wij verzoeken je

Total: € -
over te maken naar bankrekeningnummer NL09 INGB 0007 7159 17 (BIC: INGBNL2A) t.n.v. Vereniging Hallberg-Rassy Connectie o.v.v. HRC lustrum glazen en o.v.v. de bootnaam.